Spotkania Młodzieżowe

Myślę, że każdy choć raz doświadczył bycia ‘’outsiderem’’ w najmniej oczekiwanym momencie swojego życia.
! Zazwyczaj dzieje się to wtedy, kiedy nikt nie jest w stanie zrozumieć naszych problemów, zachowań, charakteru czy też naszej osoby.
Wtedy zamykamy się w sobie lub jesteśmy odrzucani przez społeczność.

Stąd też padł pomysł na słowo „ɢᴏᴅꜱɪᴅᴇʀꜱ” . Czyli osobę, która w zupełnie inny sposób rozumie pojęcie ‘’społeczności’’.
Ten człowiek chce każdego dnia żyć dla Boga i być po Jego stronie!
Pragnie zgłębiać swoją relacje z Nim poprzez czytanie Słowa Bożego i modlitwę.
I choć niewielu ludzi jest go w stanie zrozumieć, On wie, że w obliczu danych trudności nie jest sam.
Co więcej, nie zamyka się na ludzi, bo sam doświadczył w życiu samotności, dopóki nie przeżył osobistego spotkania z Panem Jezusem.

Jako grupa młodzieżowa chcemy być otwartymi na nowe osoby oraz każdego dnia budować swoją osobistą społeczność z Bogiem.
Ufać Mu i poznawać Go.
I tak jak w Psalmie 46 pragniemy aby Bóg każdego dnia był naszą ucieczką, źródłem naszej siły oraz twierdzą w naszym życiu.
Apostoł Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian mówi: ‘’Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za Nami, któż przeciwko nam’’. I tego chcemy się trzymać i miłować Boga w swoim codziennym życiu, bo ON pierwszy UMIŁOWAŁ NAS.

Czekamy na was!

Spotkania w każdą sobotę o godzinie 17:00.

Rybnik, ul. Rudzka 5.